SUI - Sjöfartens Utbildningsinstitut

Sjöfartens Utbildnings Instituts uppdrag är att fördela ombordförlagda utbildningsplatser till studenter från Sveriges två sjöfartshögskolor, och i mån av plats till elever på sjöfartsgymnasierna. De ombordförlagda utbildningsplatserna ställs till SUI:s förfogande huvudsakligen av medlemsföretagen i Sveriges Redareförening. SUI har inget ansvar för antalet tillgängliga ombordförlagda utbildningsplatser utan har i uppdrag att fördela befintliga platser. SUI fyller olika funktioner beroende på vem Du är, vilken information Du letar efter eller vilken av våra tjänster Du använder. Vår ambition är att bidra med en effektiv praktikplatsplanering, göra planeringen tillgänglig för våra användare och samtidigt skapa enkla lösningar för deras administration vid hantering av studenter och elever, samt att sprida kunskap om sjöfart.

Finner Du inte det Du söker så tveka inte att kontakta SUI:s kansli.

Webbyrå Webmind
Design Mina Former