Mycket på gång

Planering, enkät och webbplats 

Planeringen för sommaren och hösten är påbörjad. Vi kontaktar er i tur och ordning efter planeringslistan vi mottagit från skolan. Kolla igenom din elevprofil och ha koll på dina sjödagar så går planeringssamtalet smidigt.

Enkäten gällande praktiken ombord sammanställs vecka 12 och 13. Den kommer skickas ut till berörda rederier och skolor. Tack till alla er som besvarat enkäten! Viktigt att ni fortsätter fylla i enkäten för din egen skull och alla dina sjöfarande vänner.

Webbplatsen har fått nytt utseende. Hoppas att ni gillar den.

 

 

 


Mentorsprogram för kvinnliga sjöfarare

13 september 2022

Vi vill se fler kvinnor i branschen så det gäller att den som satsar på en karriär inom shipping trivs, utvecklas och vill stanna. För att stötta och stärka kvinnor startar nu WISTA Sweden ett mentorprogram.

Utvärdering av praktik

22 februari 2022

En enkät med syfte att utvärdera studenters upplevelse av tiden ombord har länge efterfrågats. Nu är det på gång!

Vaccination mot Covid-19

24 augusti 2021

Vaccination mot Covid-19 underlättar för dig som student att göra praktik, såväl för att möta rederiernas krav samt vid resor.

Åk till toppen