Likabehandlingsutbildning

För att öka medvetenheten om jämställdhet och likabehandling finns nu en Likabehandlingsutbildning för Sjöfarten tillgänglig online. 

 

Likabehandlingsutbildning för Sjöfart

Bakom utbildningen står hela branschen och finansieringen för att ta fram utbildningen kommer till största del från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom sjöfarten, både ombord och i landorganisationen. Målet är att den som genomför denna utbildning skall reflektera över sitt eget agerande samt hur kollegor agerar och utifrån det stötta den utsatte samt sätta stopp för det.
Ta del av utbildningen och öka medvetenheten om att behandla medarbetare och medmänniskor lika! Det står alla inom branschen fritt att använda utbildningen på det sätt som passar bäst passar verksamheten.

Likabehandling | Seably

WISTA Anglo Eastern Diversity Book 2Nd Edition 2022 10

Behöver du mer information som handledare?

Vi har ett nära samarbete med landets två sjöbefälsskolor, på Chalmers och vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, samt i viss mån även med skolor som bedriver sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. 

Åk till toppen