Fartygsförlagd praktik

Det finns en rad saker att tänka på och tips att ta till sig som kan underlätta såväl inför praktikperioden samt under den tid du är mönstrad som elev ombord. Här finner du också information om vad som gäller vid praktik på utländska fartyg.

Innan du som elev ska mönstra på din praktik är det en mängd saker att tänka på. För att underlätta processen såväl inför som under din praktik har vi här listat en del saker som kan vara bra att tänka på. Här hittar du också information om vad som gäller vid rapportering av sjötid vid mönstring på utländska fartyg samt information om vart du kan vända dig om du upplever diskriminering eller trakasserier under din utbildning.

Tips och råd

Inför påmönstring

 • Kontakta rederiet i god tid, ca en månad före påmönstring. Datum är ungefärliga, så var förberedd.
 • Tag reda på kontaktuppgifter till fartyg, hamnagent, samt eventuellt annan kontaktperson för rederiet.
 • Tag reda på om Svenska kyrkan är representerad i de hamnar du besöker. Kyrkan är en mycket bra kontakt om du vill ha hjälp med något. Du kan söka på deras hemsida efter kontaktpersoner. www.svenskakyrkan.se Klicka på SKUT, svenska kyrkan i utlandet. Notera lämpliga telefonnummer.
 • Om rederiet har policy att ersätta extra utlägg du haft i samband med påmönstring, glöm ej ta med kvitto. Resor till och från fartyg, ersätts alltid av rederiet.
  Fråga din rederikontakt hur det förhåller sig med ersättning av extra utlägg i samband med påmönstring.

 

I samband med påmönstring

 • Observera allmänna säkerhetsregler inom hamnorådet samt ombord (ISPS).
 • Presentera er!
 • Fråga efter handledare så snart det är lämpligt.
 • Ta det lugnt och stressa inte besättningen. Det är mycket aktivitet vid alla hamnanlöp.
 • Livet ombord; känn dig för i början
  - Rätt plats i mässen?
  - Vad gäller på fritiden?
  - Integritet?
 • Kom alltid i tid.
 • Tag egna initiativ och visa intresse för dina arbetsuppgifter och livet ombord.
 • Arbeta med din journal.
 • Var inte rädd för att fråga.

 

Fritid ombord

 • Prata med din handledare ombord vad som gäller för ditt fartyg.
 • Vid landgång, var noga med tider för avgång.

 

Sjötid på utländska fartyg

Svenska handelsfartyg är mönstringspliktiga och det är rederiet som ansvarar för rapporteringen av sjötid. Vissa utländska fartyg med svenska intressen rapporterar mönstringar som om de vore svenska. Huvudregeln är dock att sjötid på utländska fartyg ska dokumenteras med intyg. Läs mer i Transportstyrelsens skrivelse här.

Här hittar du intyg Sjötjänstgöring/Statement Sea going Service.

 

Diskriminering eller sexuella trakasserier under fartygsförlagd utbildning

Om du under din fartygsförlagda praktik upplever att du på något sätt blir diskriminerad eller sexuellt trakasserad finns möjligheten att göra en anmälan till skolan. Genom nedan länk kan du läsa mer om tillvägagångssätt och kontaktpersoner.

https://lnu.se/student/stod-och-service/rattigheter-och-skyldigheter/diskriminering-trakasserier-och-krankningar/

Studerar du vid Chalmers finner du motsvarande information om du använder nedan länk.

www.chalmers.se/trygg

WISTA Anglo Eastern Diversity Book 2Nd Edition 2022 10

Övrigt

Tänk på att du är reklampelare för dig själv, skolan och dina framtida anställningar!
Ta till vara på din tid ombord, oavsett fartygstyp.
Du står till rederiets förfogande under din praktik.
Visa hänsyn och respekt gentemot alla ombord.
Var lyhörd för att vi alla är olika.
Vårda ditt språk och använd ditt sunda förnuft.

Hittar du inte den informationen du söker efter?

I de fall rederiet väljer att inte anställa en elev som gör fartygsförlagd praktik kan det ombord behövas ett dokument som intygar att eleven är student och därmed är berättigad studiemedel samt omfattas av för studenter gällande försäkringar. Här kan du ladda ner

Åk till toppen