Kontaktuppgifter organisationer

Här hittar du kontaktuppgifter till de organisationer som du, som blivande sjöman, kan behöva att komma i kontakt med.

Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen är en facklig organisation som arbetar med att förbättra löner och allmänna anställnings- och sociala villkor. Som studerandemedlem får du information om utbildning, praktik och arbetsmarknad. Du får också rådgivning om lön och arbetsvillkor, fördelaktiga banklån och billigare försäkringar. Du får även föreningens tidning Sjöbefälen åtta gånger per år. Under din ombordförlagda praktik kan du söka stipendium, varje elev kan få totalt upp till 9000 kronor. Utöver det finns även behovsbeprövade stipendier. Sjöbefälsföreningen organiserar allt svenskt sjöbefäl och har idag cirka 6000 medlemmar. Föreningen driver även två bemanningsbolag för att skapa fler arbetstillfällen, SMBF Service AB och NOS AB, som samarbetar med utländska rederier.

 

Kontakt: sbf@sjobefal.se

www.sjobefalsforeningen.se

 

 

Sjöfartens Abetsmiljönämnd

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, SAN, har som främsta syfte att bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö ombord. I samarbete mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna verkar SAN för god sammanhållning, bra kommunikationsmöjligheter och ökad kunskap om risker och skydd i det dagliga arbetet. Det här sker på olika sätt men kurser, konferenser, ekonomiskt stöd till arbetsmiljöprojekt och spridning av information är några exempel på vad nämnden ägnar sig åt. I SANs styrelse finns ledamöter från fack och arbetsgivare, men där deltar också adjungerade ledamöter från Transportstyrelsen, Marinen och Linnéuniversitetet för att ytterligare bredda och fördjupa kunskapen inom nämnden.

http://san-nytt.se/

 

 Sjöfartens Arbetsgivarförbund

Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) har knappt 100 medlemsföretag med totalt 8.900 anställda. Våra medlemsföretag finns inom sjöfartsnäringen.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löner och allmänna anställningsvillkor för vår bransch. Avtal tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Sjöbefälsföreningen, SEKO och Associated Marine Officer's and Seamen's Union of the Philippines.

Vidare bistår vi våra medlemsföretag med rådgivning i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare och deras organisationer. Detta innefattar bl.a. hjälp vid förhandlingar, lag- och avtalstolkningar samt processhjälp i domstolar. För våra medlemmar anordnar vi både allmänna och företagsspecifika kurser inom det arbetsrättsliga området.

Transportföretagen Sjöfart - Transportföretagen (transportforetagen.se)

http://www.satsapasjofart.se/

Sjömanskyrkan

Sjömanskyrkan i Göteborgs stift vänder sig till det aktiva sjöfolket, f.d. sjöfolk och deras närmaste anhöriga samt sjöfartsstuderande på gymnasier och högskola.
I Göteborg finns vi i vårt hus vid Stigbergstorget. Där kan vi erbjuda goda luncher till en låg peng, fika, studerandeplatser, gratis WiFi, dagstidningar, bibliotek. Vi har goda lokaler för att arrangera större eller mindre arrangemang som konferenser, kurser, föreningsmöten mm.
 
Sjömanskyrkan finns representerad i flera av hamnarna längs Hallands och Bohuskusten och i Göteborgs hamnar. I Halmstad har vi uppsökande verksamhet på anlöpande fartyg och en lokal, Sjömanskyrkan, där det finns möjlighet för sjöfolket till en stunds tillvaro utanför fartyget med god fika och WiFi.
 
I Bohuslän har vi en mobil enhet som besöker fartygen som kommer till Uddevalla, Lysekil och Brofjorden. I Uddevalla hamn har vi ett IT-center där sjöfolket gratis kan koppla upp sig med våra datorer till internet och sköta sin e-post och Skypa med sina familjer.

http://www.sjomanskyrkan.se/

 

Svensk Sjöfart /The Swedish Shipowners´ Association är en branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.
Föreningens uppdrag är att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt.
Vi håller möten och seminarier och arbetar mycket aktivt med bland annat miljö- och säkerhetsfrågor.

Svensk Sjöfart (sweship.se)

Hittar du inte den informationen du söker efter?

I de fall rederiet väljer att inte anställa en elev som gör fartygsförlagd praktik kan det ombord behövas ett dokument som intygar att eleven är student och därmed är berättigad studiemedel samt omfattas av för studenter gällande försäkringar. Här kan du ladda ner

Åk till toppen