Rederier

Sjöfarten erbjuder en internationell och spännande arbetsplats.
Hundratals svenska studenter gör varje år fartygsförlagd praktik hos de rederier som ställer platser till förfogande.

Handledare

Här finner du som handledare ombord nyttig information som rör din uppgift. Du kan bland annat läsa om studentens bakgrund samt om riktlinjer för hur mycket tid studenten förväntas göra för att uppfylla sin fartygsförlagda utbildning.

Behöver du mer information som handledare?

Vi har ett nära samarbete med landets två sjöbefälsskolor, på Chalmers och vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, samt i viss mån även med skolor som bedriver sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. 

Åk till toppen