Praktikperioder

Studenterna som läser till sjöbefäl varvar teori med praktik och den fartygsförlagda praktiken vävs in i utbildningen på ett naturligt sätt.

Under studietiden ombord ska sjöingenjörerna göra 300 sjödagar och sjökaptenerna 360 dagar. Här hittar du en översikt av hur sjöbefälsstudenternas praktikperioder är fördelade.

Praktikperioder

Studenter som söker restpraktik tilldelas fartyg i mån av plats.