Utbildningskoder

Varje klass på sjöfartsgymnasierna samt sjöfartshögskolorna har en utbildningskod uppbyggd på ett visst system.

 

För att särskilja utbildningar och klasser, använder SUI ett system som är uppbyggt på de första bokstäverna i elevens utbildning (programkod), de tre första bokstäverna i utbildningsorten (ortskod) samt det år eleven började studera.

K Kal.H16 betyder sådeles att eleven läser sjökaptensprogrammet i Kalmar och började hösten 2016.

Programkod

K = Sjökaptensprogrammet

I =  Sjöingenjörsprogrammet

Sjö / D = Sjöfartsprogrammet / Däck

Sjö / M = Sjöfartsprogrammet / Maskin

Int =  Sjöintendenturutbilding (kockelev)

Ortskod

Göt = Göteborg

Sto = Stockholm

Kal = Kalmar

Hel = Helsingborg

Här = Härnösand

Vis = Visby

Kar = Karlskrona

Öck = Öckerö

Behöver du mer information som handledare?

Vi har ett nära samarbete med landets två sjöbefälsskolor, på Chalmers och vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, samt i viss mån även med skolor som bedriver sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. 

Åk till toppen