Sjöfartshögskolor

I Sverige kan man studera till sjöbefäl på två skolor, Chalmers Tekniska Högskola samt Linnéuniversitetet i Kalmar.

 

Institutionen för sjöfart och marin teknik är en ledande aktör inom maritim forskning och sjöfartsutbildning. Vi bedriver internationellt konkurrenskraftig forskning inom den maritima sektorn och har en starkt forskningsanknuten sjöfartshögskola som utbildar och strävar efter att dra nytta av vårt arbete på en internationell maritim marknad. Institutionen finns på dynamiska och expansiva Campus Lindholmen. Här har vi ett av Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för forskning och utbildning inom sjöfart.

Läs mer om sjöfartsutbildningarna på Chalmers

 

Friheten, stämningen ombord och alla upplevelser. Det finns mycket som lockar med livet till sjöss.

Skolan startade 1 oktober 1842 med sex styrmanselever. Idag, över 170 år senare för vi traditionen vidare.

På Sjöfartshögskolan studerar blivande sjökaptener, sjöingenjörer och drift- och underhållstekniker. Du kan också läsa kurser på avancerad nivå och ta en magisterexamen i sjöfartsvetenskap. Sjöfartshögskolan ger även fortbildningskurser och uppdragsutbildningar till yrkesaktiva sjöbefäl. Institutionen bedriver också forskning inom området sjöfartsvetenskap.

Läs mer om Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet

Behöver du mer information inför ditt val?

Vi har ett nära samarbete med landets två sjöbefälsskolor, på Chalmers och vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, samt i viss mån även med skolor som bedriver sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. 

Åk till toppen