Utbildning

I Sverige finns det två stycken Sjöfartshögskolor samt gymnasieutbildningar för sjöfart i ett flertal städer. Dessutom finns det en rad olika företag som anordnar kurser inom sjöfartsområdet.

Sjöfartshögskolor

I Sverige finns det två sjöbefälsutbildningar, en på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och en på Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs mer

Sjöfartsgymnasium

I Sverige kan man utbilda sig till lättmatros eller vaktgående maskinpersonal på ett antal gymnasieskolor.

Läs mer

Kortkurser

Runtom i landet finns det ett antal anordnare för kurser, på såväl grund,- som fortsättningsnivå.

Läs mer