Studerande

Svenska sjöbefälsutbildningar står högt i kurs på en internationell marknad. Den fartygsförlagda utbildningen är en viktig erfarenhet men också en förutsättning för att du ska få ut din behörighet som sjökapten eller sjöingenjör.

Ansökan

Här kan du läsa mer om när under året du kan skicka in din ansökan om fartygsförlagd praktik samt hur fördelning av praktikplatserna går till.

Hittar du inte den informationen du söker efter?

I de fall rederiet väljer att inte anställa en elev som gör fartygsförlagd praktik kan det ombord behövas ett dokument som intygar att eleven är student och därmed är berättigad studiemedel samt omfattas av för studenter gällande försäkringar. Här kan du ladda ner

Åk till toppen