Studerande

Svenska sjöbefälsutbildningar står högt i kurs på en internationell marknad.
Den fartygsförlagda utbildningen är en viktig erfarenhet men också en förutsättning för att du ska få ut din behörighet som sjökapten eller sjöingenjör.

Inför praktikansökan

Här finns information om de dokument och handlingar som du som student måste ordna inför din ansökan om fartygsförlagd praktik. Här hittar du också information om SUI:s integritetspolicy och om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Läs mer

Ansökan

Här kan du läsa mer om när under året du kan skicka in din ansökan om fartygsförlagd praktik samt hur fördelning av praktikplatserna går till.

Läs mer

Avtal, regler och lön

Det finns en del avtal och regler som det är bra om du som elev känner till. Här kan du också läsa mer om elevlöner.

Läs mer

Fartygsförlagd praktik

Här hittar du information som är bra att känna till inför påmönstring samt tips för tiden ombord.

Läs mer

Packlista

Här hittar du, som ska göra praktik ombord, tips på vad som kan vara bra att ta med sig.

Läs mer

Kontaktuppgifter rederier

Här kan du som ska mönstra på ett fartyg eller av annan anledning vill komma i kontakt med de rederier som SUI samarbetar med hitta aktuella kontaktuppgifter.

Läs mer

Kontaktuppgifter myndigheter

Här hittar du kontaktuppgifter till de myndigheter som du som student kan behöva komma in kontakt med under din utbildningstid.

Läs mer

Kontaktuppgifter organisationer

Här hittar du som blivande sjöman kontaktuppgifter till olika organisationer som kan vara intressanta att komma i kontakt med.

Läs mer

Utvärdering av praktik

Här kan du läsa mer om den utvärdering som sker efter att du mönstrat av ett praktikfartyg.

Läs mer