Om oss

Vår kärnverksamhetens fokus är att handha den fartygsförlagda utbildningen för alla som studerar på sjökaptens- eller sjöingenjörsprogrammet på Chalmers Tekniska Högskola eller Linnéuniversitetet.

I stor utsträckning erbjuder vi även gymnasieskolorna med  sjöfartsutbildningar att handha elevernas APL. All planering sker i enlighet med Transportstyrelsens riktlinjer och i nära samarbete med rederier samt alla skolor.

Samarbete sker även med andra aktörer i sjöfartsbranschen i frågor om nya utbildningar, kompetensfrågor, handledarskap mm.

Vi har ett nära samarbete med landets två sjöbefälsskolor, på Chalmers och vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, samt i viss mån även med skolor som bedriver sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. För att i högsta möjliga grad optimera praktikplaneringen är det viktigt att hålla goda relationer med såväl rederier inom svensk sjöfart som andra aktörer i branschen, något vi kontinuerligt arbetar med.

Välkommen att kontakta oss för allt som rör praktik ombord på fartyg. Självklart går det även bra att höra av sig om andra sjöfartsfrågor, vi gör vårt bästa för att guida dig rätt.

Åk till toppen