Kontaktuppgifter Myndigheter

Här hittar du kontaktuppgifter till de myndigheter som du som student inom sjöfart kan behöva komma i kontakt med under din studietid.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen sjöfart är en nationell förmedling med kontor på tre platser i landet, Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Vi är i dagsläget sex handläggare som bemannar ett gemensamt telefonnummer 0771-370 345. Det fungerar som vår kundtjänstmottagning och är bemannad 8-16.30 vardagar med ytterst få undantag. Vår service innefattar bland annat coachning och hjälp med CV-skrivande, matchning mot jobb, förmedling av arbetsgivarkontakter, information om utlandsjobb och arbete under annan flagg och information gällande certifikat och behörigheter.

Du kontaktar oss så snart du är redo för arbete till sjöss eller när du behöver veta mer om sjöarbetsmarknaden.

Kontaktvägar

Sjöfart - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

https://www.facebook.com/afsjofart

sjofart@arbetsformedlingen.se

0771-370 345

 

Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Försäkringskassan har i uppdrag att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till bland annat barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.

Sjöfartskontoret är ett nischkontor på Försäkringskassan som handlägger bland annat sjukpenning och ersättning till rederierna för sjuklönekostnader. För utlandsbosatta sjömän handlägger vi även barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, fastställer socialförsäkringstillhörighet och utfärdar A1-intyg.

Vi är Försäkringskassans specialister på att tillämpa socialförsäkringen med sjömansyrkets speciella förutsättningar i fokus.

www.forsakringskassan.se

sjofartskontoret@forsakringskassan.se

 

 Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig.

Särskilda skatteregler gäller för anställda ombord på fartyg. Reglerna varierar beroende på vilken typ av fartyg det är fråga om och vilken nationalitet fartyget har.

Läs om vad som gäller för dig som arbetar ombord på fartyg på vår Rättsliga vägledning, här: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/323981.html Har du frågor om sjöinkomst kan du kontakta oss via www.skatteverket.se, eller via Skatteupplysningen på 0771-567 567.

 

Sjöfartsverket

Hur kan vi underlätta din tid till sjöss?

Livet ombord kan vara väldigt annorlunda mot det iland. På fartyget är det svårt att ta saker och ting förgivet – bredbandsuppkoppling är ett exempel. Vårt uppdrag är att aktivera dig som sjöanställd för att göra fritiden mer meningsfull.

Sjöfartsverkets Sjömansservice arbetar för att främja social hållbarhet, i enlighet med Sjöarbetskonventionen, MLC 2006. Ombord kan vi erbjuda nya böcker, hyrfilmer, svenska nyheter och TV-program. Vårt motionsrapporteringssystem Motionscentralen uppmuntrar till träning och Fototävlingen för sjöfolk håller en del sysselsatta varje år.

På våra sjömansklubbar finns gratis WiFi och möjlighet att köpa telefonkort. Där arrangerar vi också friskvårdsaktiviteter och kan underlätta iland med service som valutaväxling och transporter. Dessa anläggningar finns i Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping och vi har även en representant  som servar Antwerpen-/Rotterdamregionen. Viss service finns också i hamnarna Halmstad, Falkenberg, Varberg, Helsingborg, Landskrona, Oxelösund och Gävle, genom samarbeten med hamnar och sjömanskyrkor.

För mer information och kontaktuppgifter, besök Sjömansservice webbplats www.seatime.se

 

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är den myndighet som godkänner utbildningsanordnare och utbildningar samt fortlöpande kontrollerar att de uppfyller nationella och internationella krav och standarder. STCW-konventionen är det internationella regelverk som de svenska reglerna bygger på.

Myndigheten utfärdar även de behörigheter och certifikat som krävs på svenska fartyg samt ställer krav gällande läkarintyg för sjömän. Transportstyrelsen fastställer även beslut om säkerhetsbesättning för svenska handelsfartyg. När det gäller praktikfartyg ansvarar myndigheten för godkännandet av dessa. Under 2017 utfärdade Transportstyrelsen över 27 000 behörigheter och certifikat. Handläggningstiden är cirka 14 dagar vid ansökan.

För ytterligare information se Transportstyrelsens webbsida för ombordanställda: http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/

 

 

 

 

 

Hittar du inte den informationen du söker efter?

I de fall rederiet väljer att inte anställa en elev som gör fartygsförlagd praktik kan det ombord behövas ett dokument som intygar att eleven är student och därmed är berättigad studiemedel samt omfattas av för studenter gällande försäkringar. Här kan du ladda ner

Åk till toppen