Likabehandlingsutbildning

För att öka medvetenheten om jämställdhet och likabehandling inom sjöfarten har en likabehandlingsutbildning tagit fram.

Likabehandlingsutbildning för Sjöfart

För att öka medvetenheten om jämställdhet och likabehandling finns nu en Likabehandlingsutbildning för Sjöfarten tillgänglig online. Bakom utbildningen står hela branschen och finansieringen för att ta fram utbildningen kommer till största del från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.  

Kursen vänder sig till alla som arbetar inom sjöfarten, både ombord och i landorganisationen. Målet är att den som genomför denna utbildning skall reflektera över sitt eget agerande samt hur kollegor agerar och utifrån det stötta den utsatte samt sätta stopp för det.
Ta del av utbildningen och öka medvetenheten om att behandla medarbetare och medmänniskor lika! Det står alla inom branschen fritt att använda utbildningen på det sätt som passar bäst passar verksamheten.

 

Likabehandlingsutbildning - sve

Likabehandlingsutbildning - eng