Utvärdering av praktik

För att göra alla praktikplattformar till en så bra utbildningsplats som möjligt kommer du, efter avmönstring, att ges möjlighet att fylla i en enkätundersökning.

För att kunna ta tillvara på sådant som fungerar bra och förändra det som fungerar mindre bra, ombord på fartygen, kommer du som student att ges möjlighet att fylla i en enkätundersökning efter att du mönstrat av. 

SUI får ofta frågor av studenter, "vad vet ni om det här fartyget", "är det bra ombord" osv. Rederierna undrar över hur studenterna har haft det ombord, om allt fungerar bra eller om saker behöver förbättras. För att få fram den här informationen kommer en enkät att skickas ut efter planerad avmönstring. Har du varit på flera fartyg under en praktikperiod kommer du att ges möjlighet att fylla i en enkät per fartyg.

Enkäten tar upp allt från fysisk och social arbetsmiljö till tiden du har deltagit i verksamheten ombord, hur kontakt med rederi har fungerat och hur väl förberedd du har varit inför din praktik. Den kommer inte att ta lång tid att besvara och vi vill poängtera vikten av att just du hjälper oss samt alla andra att göra praktikplatserna så bra som möjligt! 

Enkäten kommer att vara anonym och du behöver inte vara orolig för att dina svar går att identifiera. Det är enbart vi anställda på SUI som har tillgång till enkätsvaren och en sammanställning till rederi och skola kommer att göras först när svarsfrekvensen är tillräckligt hög för att säkerställa din anonymitet. 

Vi hoppas att vill vara med och hjälpa oss att tillsammans göra praktikplatserna så bra som möjligt!